Shamansk behandling

 

Illumination (Ljusbadsprocessen)

 En kraftfull healingprocess där du får hjälp med att radera gamla mönster som kan finnas i ditt ljusenergifält och på så sätt så blir historier som burit med oss svårare att återskapa, för att kunna skapa nya förutsättningar att gå vidare och börja på nytt.

Jag scannar ditt energifält medan vi samtalar, vad som fört dig till mig, för att se vad som kommer upp och behöver bli läkt. Sedan fortsätter behandlingen på en massagebänk där ditt energifältär i fokus och de chakran som behöver rening och läkning kopplat till det som kom upp i vårat samtal. Vi avslutar med att sitta mitt emot varandra, pratar om vad som har skiftat och om hur du kan gå vidare efter behandling.

 

Själshämtning

 Hämtning av själsbitar för att bryta gamla kontrakt på själsnivå och skapa ett nytt.

Möjligheten att boka denna behandling kommer till 2022.

 

En Shamansk behandling pågår i cirka 60 till 90 minuter och kostar 1200 kr/ distans 1000 kr.