Inca - energibehandling

Illumination (Ljusbadsprocessen)

En kraftfull healingprocess där du får hjälp med att radera gamla mönster som kan finnas i ditt ljusenergifält och på så sätt så blir historier som burit med oss svårare att återskapa, för att kunna skapa nya förutsättningar att gå vidare och börja på nytt.

Jag scannar ditt energifält medan vi samtalar, vad som fört dig till mig, för att se vad som kommer upp och behöver bli läkt. Sedan fortsätter behandlingen på en massagebänk där ditt energifältär i fokus och de chakran som behöver rening och läkning kopplat till det som kom upp i vårat samtal. Vi avslutar med att sitta mitt emot varandra, pratar om vad som har skiftat och om hur du kan gå vidare efter behandling. Extraction (utdragning av energi)- kan även ske i samband med illumination.

Själshämtning

Hämtning av själsbitar sker genom resa till underjorden.

Gamla kontrakt på själsnivå kan brytas och ett kraftdjur och gåva kan hämtas för att stärka återföreningen av den hämtade själsbiten. Allt detta kan ske i samband med en ljusbadsprocess i samma behandling.

Annia, min lärare, har i sin tur lärt sig dessa tekniker genom Alberto Villoldo, medicinsk antropolog som levt och lärt sig av medicinkvinnor och män i Anderna och Amazonas i flera år. Alberto skapade The Four Winds Society där han satte ihop olika tekniker i ett format så att det skulle kunna spridas vidare i väst, där han med Marcela Lobos genom olika plattformar online och fysiskt lär ut dessa idag. Riterna, Kausay muju och Plejaderna, har min lärare Annia fått direkt av Paqos; medicinmän och kvinnor i Anderna inom Qéro-nationen.

RITERNA- kan ingå i en Inca - energi behandling (även i en ASK-behandling!)

*Plejaderna-  3 riter sammanlagt där baschakrat sträks, din vision stärks, kontakten med förfäder/förmödrar stärks, beskydd och kontakt med din inre sanning och livsväg.

De Paqos som delat denna teknik till oss är : 

Don Dante och Don Claudio.
*Kausay Muju- kroppen kopplas till elementen för jordning och läkning och överföring av ren livsenergi!

De Paqosar som delat denna teknik till oss är:
-Don Modesto Quispe Lunasco 49 år, Qero från en lite community i bergen. Han är Pampa

Mesayok och följer sin morbror och lärare Don Manuel Quispes lära.
-Don Bernadino Quispe , 86 år, Qero och far till don Modesto.

Han hade en dröm om att få komma till väst för att dela sina ritualer och ceremonier. Detta
blir hans enda resa hit.

*Munay Ki-riterna- Dessa riter hjälper oss att få en ny kropp, som åldras, helas och dör annorlunda. 9 portaler som helar oss och förvandliar vårt energifält till til ett starkare ljus.

Prisinformation